Đèn Moving Head 3 hiệu ứng xoay đổi màu theo nhạc. LINH -137 (ALO 090634...

Nhận xét